Sözlükte "değişim" ne demek?

1. Bir süreç içindeki değişikliklerin tümü; bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması ya da böyle iki değer arasındaki ayrım.
2. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon; rüzgarın yön değiştirmesi.
3. Üretilen malların başka mallar ya da para karşılığı değiştirilmesideğişim

Değişim kelimesinin ingilizcesi

n. change, changing, mutation, alteration, variation, switch, turn, metamorphosis, permutation
pref. meta